Monday, May 23, 2011

Jangan takut

Jangan takut, Allah bersama orang beriman.Nabi Musa pernah dilanda ketakutan sebanyak 3 kali, iaitu:

1. Ketika beliau masuk ke tempat Firaun 


Musa berkata: "Sesungguhnya kami ( Musa dan Harun) takut kalau-kalau Firaun segera menyeksa kami dan bertambah melampaui batas" (Thaha: 45)

Allah lalu berfirman : "Janganlah kalian berdua takut. Sesungguhnya Aku bersama kalian. Aku mendengar dan melihat (Thaha : 46)

Memang sudah sepantasnya bagi orang mukmin selalu teringat dengan kalimat 
"Jangan takut. Sesungguhnya Aku (Allah) mendengar dan melihat."

2. Ketika para tukang sihir Firaun melemparkan tongkat mereka. Saat itu Musa merasa ketakutan, kemudian Allah berfirman kepada Musa  :

"Janganlah kamu takut, sebab kamulah paling unggul (menang)." (Thaha : 68)

3. Ketika ia dikejar oleh Firaun dan tenteranya.. Oleh kerana itu Allah berfirman kepadanya:

".....pukullah tongkatmu (ke laut)..." (Asy-Syu'ara':63)

Musa pun berkata kepada kaumnya:

"sekali-kali kita tidak akan tersusul. Sesungguhnya Tuhanku besertaku, kelak, Dia akan memberi petunjuk kepadaku." (Asy-Syua'ra' : 62)

dipetik daripada Buku La Tahzan - Jangan Bersedih karya Dr. 'Aidh b. Abdullah Al-Qarni

No comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...